De vele toepassingen van goud in combinatie met briljanten

Goud is een van de kostbaarste edelmetalen op aarde. Dit waardevolle materiaal heeft dan ook tal van toepassingsmogelijkheden die ik hier graag eens op een rijtje zet. Denken we maar aan goud als een belangrijk materiaal voor sieraden, juwelen, munten, goudstaven, de tandheelkunde, maar ook de ruimtevaart, de industrie, als beleggingsproduct, en zelfs
bij het onderzoek naar bepaalde ziektes zoals kanker.

Goud is een kostbare edelmetaal

Goud is een kostbaar edelmetaal dat je bovendien nog eens negatief gemakkelijk laten omsmelten in elke door de mens gewenste vorm. Al in de oudheid werd goud gebruikt voor bepaalde gebruiksvoorwerpen, maar door zijn zeldzaamheid was het natuurlijk niet voor de hand liggend om het daarvoor te gaan hanteren.

De relatie tussen goud en sieraden en juwelen

Wanneer we het puur cijfermatig gaan bekijken, stellen we vast dat het grootste deel van de goudvoorraad wereldwijd een door de eeuwen heen werd en wordt gebruikt voor de aanmaak van sieraden en juwelen. De reden hiervoor is even eenvoudig als voor de hand liggend: door zijn gemakkelijke smeltfactor, zijn duurzaamheid en zijn natuurlijke, zachte uitstraling is goud een prachtig materiaal voor de edelsmid om er sieraden en juwelen mee te maken. Gouden ringen, gouden halsbanden, gouden halskettingen, gouden diademen, gouden tiara’s: de toepassingsmogelijkheden van goud als grondstof voor sieraden en juwelen zijn legio. Vaak wordt goud erbij gebruikt in combinatie met briljanten, diamanten, saffier een en andere edelstenen en kostbare materialen.

De natuurlijke glans van goud

De glans van goud is van duurzame aard, en de kleur kan je alleen maar als goudkleurig omschrijven. Bovendien kan je goud met andere al dan niet edelmetalen goed combineren, en zo kan je komen tot andere kleuren zoals bijvoorbeeld met goud en rood goud.

Goud gebruiken voor sieraden en juwelen werd al gedaan rond 2500 v.Chr. in Egypte.

Je kan met goud ook vergulden

Goud is te drukken erg kostbaar edelmetaal, maar je hoeft uiteraard geen volledige sieraden in goud te gaan maken. Goud is namelijk ook een erg dankbaar edelmetaal om sieraden en juwelen, en natuurlijk ook andere voorwerpen, mede gaan vergulden. Omdat goud zeer vlot plat te walsen is, heb je hier voor slechts een relatief kleine hoeveelheid goud nodig.

Goud en gouden munten

De hierboven al aangehaalde sterke natuurlijke eigenschappen van goud maken het erg dankbaar materiaal om er goudmunten mee te maken. Vroeger was dit een fel begeerd betaalmiddel, maar de meeste landen hebben intussen de zogenaamde gouden standaard losgelaten. Voeg daar nog de toenemende schaarste van goud aan toe, en dit maakt dat de meeste landen zijn overgegaan naar andere metalen dan goud om munten te slaan.

In de praktijk is het zo dat gouden munten nu vooral bestaan in de vorm van beleggingsmunten. Veel van de oude gouden munten van weleer die werden gebruikt als betaalmiddel zijn intussen ook een gegeerd object voor verzamelaars en beleggers geworden. Dat ligt voor de hand aangezien de nominale waarde van een oude gouden munt veel hoger ligt dan de specifieke waarde van het gebruikte goud.

Goud in de tandheelkunde

Zoals in deze rubriek al eerder en uitvoerig aangehaald is goud steeds meer gegeerd als een beleggingsproduct. Dit kan op de klassieke methode namelijk door in te spelen op de stijgende goudprijs en zo na verloop van tijd bij de verkoop van de gouden munten andere vormen van fysiek goud zoals gouden staven, gouden baren, gouden juwelen en sieraden, tandgoud en ander sloopgoud een mooie winst te creëren.

Beleggen in goud dan weer om vermogen te beschermen omdat ze vertrouwen hebben in de waarde van het edelmetaal en zo proberen de negatieve spiraal van een slabakkende economie op te vangen.

Voor wie wil investeren in goud, bestaan er trouwens specifieke gouden belegging is een waarvan mag verondersteld worden dat ze na verloop van tijd zeker in waarde zullen stijgen.

Goud en tandheelkunde

Een van de specifieke, en misschien wat minder voor de hand liggende toepassingen van goud is de relatie met de tandarts. Vroeger kwam het vaker voor dat weliswaar begoede mensen volledige tanden in goud te plaatsen, maar dit is nu uiteraard veel minder het geval. Toch wat goud nog vaak gebruikt in de tandheelkunde. Zo is het een gegeerd materiaal om te verwerken in bruggen en kronen, al zijn er tegenwoordig zeker interessante en beter betaalbare alternatieven in de vorm van allerlei kunststoffen voorhanden.

Een van de sterke punten blijft dan ook dat er goud, en zeker ook voor deze toepassing, erg sterk en ook slijtvast is. Nogal het een belangrijk item iets dat zo makkelijk verslijt als de menselijke tanden. Goud is verder ook niet onderhevig aan corrosie.

Goud en de industrie

Deze laatste eigenschap zorgt er ook voor dat goud tevens een goede geleider is voor warmte en eveneens tegen koude en hoge temperatuurschommelingen kan. Ook geleidt het elektriciteit. De toepassingsmogelijkheden in de industrie van goud zijn dan ook legio. Overal waar elektrische componenten aan te pas komt is goud nog steeds erg bruikbaar, en je vindt in elk wegje mobiele telefoon een andere elektrische apparaten dan ook vaak weliswaar erg minieme hoeveelheden goud. Nadeel blijft natuurlijk de enorme kostprijs van goud, maar je hebt er gelukkig relatief weinig van nodig voor de industriële toepassing.

Goud en de ruimtevaart

Goud is letterlijk uit de ruimte afkomstig omdat het hier door inslag van meteorieten letterlijk werd meegebracht bij de vorming van de aarde. Anderzijds wordt goud nu ook gebruikt als edelmetaal in de ruimtevaart, en dit het omdat erg goed de ultraviolette straling reflecteert. Zo zal je op de hitteschilden bij satellieten en raketten vaak goud terugvinden, net zoals op de zonnevizier van ruimtepakken van de astronauten.

Goud en wetenschappelijk onderzoek naar ziektes

Goud wordt ook steeds meer door wetenschappers op het vlak van gezondheid gebruikt. Zo worden onder meer ingezet in het onderzoek naar ziektes zoals kanker en andere aandoeningen. Kanker kan namelijk bestreden worden door goudcelletjes te koppelen aan bepaalde andere cellen waarmede tumorcellen kunnen vernietigd worden.

© Stefaan Van Laere/Gold50

Deze bijdrage werd geschreven door auteur Stefaan Van Laere, tevens uitgever bij de nieuwe Gentse uitgeverij Partizaan. Deze uitgeverij publiceert zowel werk van de auteur-uitgever als fictie en non-fictie van andere auteurs uit binnen- en buitenland.

Stefaan Van Laere is verder ook auteur van onderwerpen uit de lifestyle sfeer en schrijft ook geregeld bijdragen over goud, zilver, diamant en andere vormen van beleggen en investeren.

Wat zijn nu eigenlijk briljanten?

Quizvragen: je weet wellicht wat diamant is, maar ook wat briljanten zijn?

Hier komt het antwoord.
Briljant, kort voor een diamant, die op een specifieke slijpwijze; het briljantslijpsel, is geslepen. Briljantslijpsel verhoogt de luister, de lichtreflectie van een diamant. Tot in de 17e eeuw konden diamanten alleen worden gekloofd. Daarbij hield men rekening met de natuurlijke breukvlakken binnen de diamant. In de 19e eeuw sleep men diamanten in één van de slijpwijzen die men ‘oud slijpsel’ noemt. De lichtweerkaatsing was geringer dan bij de latere briljantslijpsels.

Tolkowsky

In 1919, tijdens zijn studie aan de Londense Universiteit berekende Marcel Tolkowsky (Antwerpen, 25 December 1899 – New York, 10 Februari 1991) een formule voor het slijpen van ronde diamanten met 58 facetten. Door de wiskundig berekende vorm en de hoek waaronder de facetten worden geslepen wordt het binnenvallende licht optimaal gereflecteerd en ontstaat een vurige schittering. Diamanten die in deze Tolkowsky cut en in latere variaties van dit briljantslijpsel zijn geslepen noemt men briljanten.
De kenmerken van een briljant zijn: een cirkelronde rondist met een tafel en minstens 32 facetten in het bovendeel (de kroon), en in het benedendeel (het paviljoen) minstens 24 facetten en de kollet. De rondist (of: girdle) ) is de cirkelvormige band rond het breedste deel van een briljantgelepen diamant. Dit is het deel dat door een zetting kan worden omklemd. De tafel is het platte achthoekige bovenvlak. De kollet is de, eventueel afgeplatte, uiterste punt aan de onderzijde.
De voor het merendeel drie- of vierhoekige facetten van de briljant reflecteren het door de tafel binnenvallende licht, waarbij een dubbele breking optreedt waarvan de hoek voor ieder mineraal en iedere edelsteen uniek is.

De benaming briljant zonder verdere toevoeging mag alleen worden gebruikt voor een diamant met een briljantslijpsel. De naam van andere stenen in briljantslijpsel moet als zodanig worden aangegeven (CIBJO, 1999). Vaak worden in de handel en in de volksmond niet alleen diamanten met een briljantslijpsel als briljant aangeduid.
Het gewicht (en de daaruit af te leiden afmeting) van een briljant wordt aangegeven in Karaat. Een karaat (afgekort als kt., crt., of ct.) weegt 0.2 gram en is onderverdeeld in 100 ‘puntjes’. Een, in een standaard briljantslijpsel geslepen diamant van een half karaat (=0.50 kt of 50 puntjes) heeft bijvoorbeeld een diameter van 5.1 millimeter. (Het begrip karaat in verband met goud geeft niet het gewicht, maar de hoeveelheid zuiver goud in een goudlegering aan.)
Als in de zetting van een sieraad de kollet zichtbaar is, is de briljant “à jour” (Frans: in het daglicht) gezet. De steen in een sieraad met één centraal geplaatste briljant (of één andersoortige edelsteen) noemt men een solitair. Vaak is een dergelijke steen gezet in een chaton; een open zetkastje dat met kleine metalen pootjes de rondist omklemt.
Door berekening en in de praktijk zijn verschillende modellen van het moderne briljantslijpsel ontwikkeld.
De bekendste zijn:
Tolkowsky-slijpsel (1919, Tolkowsky). Zeer goed lichtrendement, beste flonkering, in de Verenigde Staten grondslag van de slijpgradering.
Ideaal-slijpsel (1926, Johnson en Roesch). Geen bijzondere voordelen. Geen goede flonkering. Heeft plomp uiterlijk.
Fijnslijpsel (1939, Eppler). Proporties berekend naar geslepen diamanten met prima flonkering. In de praktijk ontwikkeld. In Duitsland basis voor de slijpgradering.
Parker-slijpsel (1951, Parker). Goede lichtopbrengst, maar door het vlakke bovendeel geringe dispersie en daardoor gebrekkige flonkering.
Scandinavisch Standaard-slijpsel (1968). In Scandinavië als norm voor de slijpgradering. De maten zijn ontwikkeld aan de hand van geslepen diamanten.
De verhoudingen, verfijningen en de kwaliteit van het slijpsel zijn van groot belang. De hoogte van de kroon, de kroonhoek, de diepte van het paviljoen, de tafelspiegeling, de verhouding van de rondist tot de diepte van de steen, hoe regelmatig is de rondist, is de kollet zwaar of licht, zijn er symmetrieverschillen tussen de kroon en het paviljoen, sluiten de facetten recht op elkaar aan, ligt de kollet in het midden of ligt de tafel decentraal? Al deze zaken zijn direct van invloed op de flonkering van de steen.
Slijpsels met meer facetten dan 57 zijn onder meer:
Magna-slijpsel (1949) met 102 facetten.
Highlight-slijpsel (1963) met 74 facetten.
Princess-144 slijpsel (1965) met 146 facetten.
Radiant -slijpsel (1980) met 70 facetten.

Trivia

• Na de Russische Revolutie kwamen veel diamanten in ‘oud slijpsel’ op de markt. In de handel noemt men deze stenen nog steeds ‘bolsjewieken’.
• De term ‘roosgeslepen briljant’ is onjuist. Het roosslijpsel is één van de slijpwijzen, die aan de ontwikkeling van het moderne briljantslijpsel voorafging. De bollende boverzijde van een roosgeslepen diamant is over de gehele ronding gefacetteerd en heeft niet, zoals de briljant, temidden van de facetten, één groter bovenvlak (‘de tafel’). In tegenstelling tot een briljant (en stenen in een andere vorm van ‘oud slijpsel’) heeft een roosgeslepen diamant aan de onderzijde geen toelopende punt (‘paviljoen’). De vlakke onderzijde van een roosgeslepen diamant is vaak gezet op een zilveren folie.
• Internationale termen voor enkele andere vormen van oud slijpsel (old cut) zijn: het achtkantige Single Cut, het kussenvormige Old Mine Cut en de voorloper van het briljantslijpsel: Old European Cut.
• Slijpsels als markies, tafelslijpsel en cabochon zijn niet zozeer gericht op de intensivering van de flonkering, maar bepalen vooral de vorm.
• Het woord briljant wordt ook gebruikt als aanduiding voor geniaal of uitstekend en kan verwijzen naar een tijdsduur, zoals in ‘een briljanten Huwelijksverjaardag’.

met dank aan wikipedia

Tekst: © auteur Stefaan Van Laere, uitgever uitgeverij Partizaan

Over de auteur

Stefaan Van Laere is auteur-journalist-uitgever sinds 1988. Hij schreef meer dan 80 fictie-en non-fictie boeken voor jeugd en volwassenen voor diverse uitgeverijen in België en Nederland. Zijn in 2014 opgerichte uitgeverij Partizaan, gebaseerd in Gent, publiceert niet alleen eigen werk maar ook een uitgelezen, eigenzinnige selectie fictie- en non-fictie werk van andere auteurs uit binnen- en buitenland. De auteur schrijft regelmatig bijdragen investeren en beleggen in goud, zilver, juwelen en sieraden en andere beleggingsvormen.