Bekende briljanten juwelen

Briljanten juwelen doen ons wegdromen van weelderige paleizen in de sfeer van Duizend en één Nacht en we beginnen te kwijlen van al die luxe… Vorsten en vorstinnen tooien zich al eeuwenlang met de mooiste aller edelstenen. Briljanten worden niet alleen gebruikt als pronkstuk in de juwelen van de allerrijksten en machtigen der aarde, maar ook bij ridder- en andere ordes.

Orde van de Zon (Baroda)

De Meest Nobele Orde van de Zon (Most Noble Order of Vikramaditya) is een prestigieuze ridderorde die enkel en alleen door de Gaekwar (vorst) van Baroda en zijn echtgenote werd gedragen. De ridderorde werd in 1909 in het leven geroepen door Farzand-i-Daulat-i-Inglishia Shrimant Maharadja Sir Sayaji Rao III Gaekwar Sena Khas Khel Shamsher Bahadur. Een hele mond vol, maar het gaat dan ook om een van de belangrijkste maharadja’s.
De Orde van de Zon verwijst naar de zon als belangrijkste hemellichaam en de bron van alle leven. Hieruit ontstond een ware cultus voor de zon, die voor Indiërs, net als voor vele anderen volkeren, heilig is.

Kostbaar

De decoratie van deze ridderorde is met de nodige zorg voor detail uitgevoerd. De legende wil dat de drager die de orde in de openbaarheid draagt extra levenskracht en energie krijgt. Het kleinood bestaat een gouden ster met zeven met robijnen ingelegde punten op met een briljanten ingelegde bloem met zeven bladeren. In het midden werd het in onyx gesneden portret van de stichter geplaatst ter zijner meerdere eer en glorie.
De ster bestaat uit goud met vierentwintig met diamanten ingelegde stralen en een centraal geplaatste met edelstenen ingelegde kroon van Baroda, een staat in het Indische Gujarat. Het lint waaraan de orde hangt is wit met een brede, roodbruine middenstreep en als boord een smalle saffraankleurige bies.

De waarheid zegeviert

Op de witte ring rond het medaillon op ster en kleinood staat het motto “SATYAMEVA JAYATE”.
Enigszins vrij vertaald betekent die “de waarheid zegeviert”.
Er bestaan duidelijke voorschriften over hoe de orde te dragen. Zo moet het kleinood volgens de regels van de kunst om de hals en aan het lint over de rechterschouder gedragen worden. ook de plaats van de ster is niet willekeurig. Ze wordt op de linkerborst gespeld.
Een inbreuk tegen deze dresscode werd als een belediging beschouwd.

Niet voor Britten

De onderscheiding werd niet aan Britten uitgereikt. De Britse bestuurders van de Raj mochten van de Britse koning geen geschenken en zeker geen ridderorden aannemen van deze zo goed als onafhankelijke Indiase vorsten, want dat zou als een erkenning van hun macht en positie kunnen beschouwd worden en de Britten waren als de dood voor opstand.
De vorsten stonden hadden een grote rijkdom en werden door de ambtenaren van de Britse onderkoning scherp in de gaten gehouden. De regering was geen voorstander ridderorden in de vorstenstaten maar liet het bestaan oogluikend toe als er geen Britten in die ridderorden werden opgenomen. In uitzonderlijke omstandigheden werden politiemannen die een medaille van een Inlandse vorst hadden aanvaard streng gestraft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *