Briljanten als ereteken

Dikwijls worden bij ridderkruisen, sterren, onderscheidingen en grootkruisen ingezette edelstenen, vooral briljanten, maar ook saffieren en robijnen gebruikt. Briljanten als ereteken dus. Met deze edelstenen wordt aan deze orde een meerwaarde gegeven die afstraalt op zowel de gever als de drager.

Ridderordes

In een groot aantal orden mochten ridders om het kruis van de Orde met edelstenen versieren. Hiervoor werden vaak briljanten gebruikt.
In sommige orden was dit weliswaar expliciet verboden, maar legden de ridders deze bepaling naast zich neer. Vaak met gevolgen, want in Nederland werd opgetreden tegen ridders in de Militaire Willems-Orde die hun kruis met briljanten hadden versierd. De Nederlandse vorsten wilden briljanten exclusief voor zichzelf voorbehouden.
Een officieel optreden tegen een dergelijk misbruik is uiteraard alleen mogelijk bij militairen in actieve dienst. Bij burgers zou het Kapittel de Ridders hoogstens schriftelijk op hun misvatting kunnen wijzen.

Vooral in België

In België werden talloze sterren en grootkruisen van de Leopoldsorde met briljanten aan verdienstelijke personen van adel, maar ook gewone mensen, uitgereikt. Deze ordes hadden aanvankelijk een grote, vooral emotionele waarde die in de loop der jaren afnam.
In het wat calvinistische en sobere Nederland werden dergelijke met juwelen bezette ordetekenen maar vrij weinig uitgereikt. Alleen Koning Willem III gaf enkele keren een ster met briljanten bij wijze van ereteken, de laatste keer aan minister Heemskerk van Binnenlandse Zaken.
Uniek is de Huisorde van Oranje, in 1905 aan een Duitse hofdame uitgereikt. Dit voorbeeld is een absolute uitzondering.

Victoria- en Albert-orde

De Koninklijke Victoria en Albert-Orde en de Britse Koninklijke Familie-Orde waren onderscheidingen die altijd met briljanten en andere edelstenen werden ingelegd. Bij een aantal van deze ordes werden ook parels ter versiering gebruikt.
De Sovjet Orde van de Overwinning is een andere prestigieuze orde die altijd uit platina en edelstenen (120 diamanten en 15 robijnen) werd gemaakt.
Deze orde ging naar verdienstelijke personen die zich op het vlak van arbeidsethiek, vaderlandsliefde en trouw aan de vlag bijzonder hadden onderscheiden.

Ordes voor staatshoofden

Sommige ordes die met briljanten en andere edelstenen zijn uitgereikt dienen om een bijzondere persoon te onderscheiden. Vorst Otto von Bismarck ontving van een groot aantal Duitse staten eresterren en kruisen. Staatshoofden krijgen geregeld onderscheidingen die met briljanten zijn ingelegd.
In een aantal orden is het versiersel met briljanten een bijzonder klasse in de Orde. , de bekendste daarvan is de Orde van het IJzeren Kruis, die in de Tweede Wereldoorlog aan Duitse soldaten met uitzonderlijke verdiensten op het slagveld werden gegeven. Vaak door Hitler in eigen persoon.
De nazi’s reikten ook andere onderscheidingen met edelstenen ingelegd uit. Vaak kwamen deze edelstenen uit oorlogsbuit afkomstig van bezette gebieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *